Czym się zajmujemy

Reaktywacja placu zabaw

Nowa piaskownica i urządzenia zabawowe oraz słodkie upominki, a także malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, wspinaczka, zamek dmuchany, dojenie krowy czy zjazd na linie - to atrakcje, jakie czekały na dzieci 25 maja z okazji otwarcia przy ul. Krasickiego odnowionego placu zabaw.

Plac zabaw został reaktywowany dzięki zabiegom członków rady osiedlowej. Fundusze, jakie na ten cel przeznaczono, pochodziły z budżetu będącego w dyspozycji jednostki pomocniczej. Dodatkowe 1500 zł do tej puli dołożył burmistrz Paweł Macha.

W skład odnowionego placu weszło ogrodzenie (5480,88 zł), sprzęt do zabaw (15657,90 zł), a także elementy oraz narzędzia do prac montażowych (śruby, wkręty, papier ścierny i pędzle - 211,80 zł). Do tego należy doliczyć również kwotę w wysokości 2500 zł, za którą dla kuźniańskiej OSP zakupiony zostanie brakujący sprzęt i wyposażenie (strażacy czynnie włączyli się w montaż ogrodzenia placu). W ramach sponsoringu kopalnia piasku "Kotlarnia" opłaciła fakturę wystawioną przez tartak z Kuźni za bale na piaskownicę oraz deski na remont podestu zjeżdżalni linowej (610,00 zł), a także przekazała bezpłatnie 15 ton piasku do nowej piaskownicy.

Tuż przed oddaniem do użytku nowego obiektu, na polanie przy ul. Krasickiego pojawiło się mnóstwo dzieci, którzy przybyli na otwarcie ze swoimi rodzicami. Przybyłych powitała przewodnicząca jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" Krystyna Borutko, po czym burmistrz Paweł Macha wraz z czwórką dzieci dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Gdy chwilę później w bramce wejściowej został przekręcony klucz, a ksiądz dr Andrzej Pyttlik poświęcił obiekt, gromada najmłodszych z radością wbiegła na teren odnowionego placu. Na dzieci - prócz nowych urządzeń zabawowych - czekał również słodki upominek. 

W skład urządzeń znajdujących się na ogrodzonym terenie znalazły się: zestaw zabawowy "Agatka", huśtawka wagowa "ważka", sprężynowiec podwójny "rycerz", sprężynowiec czteroosobowy, huśtawka "Bartuś" i ścianka sprawnościowa. Elementy te zostały zakupione w firmie "Magiczna Tęcza" spod Torunia. Do zamontowanego sprzętu - po małym liftingu dołączone zostaną niebawem urządzenia, które znajdowały się na placu wcześniej. Wkrótce plac zostanie również wzbogacony o ławeczki, których zakup zapowiedział burmistrz.

Administratorem obiektu jest Gmina Kuźnia Raciborska (tel. 32 / 419-14-17). Zarząd Osiedla nr 1 był koordynatorem przebiegu budowy placu i pomimo zakończenia budowy, nadal pozostanie jego patronem. Zarząd Osiedla nr 1 w trosce o bezpieczeństwo dzieci, zwrócił się również z pisemną prośbą do miejscowej policji, aby w ramach pełnionej służby patrolowej zwracała uwagę na przestrzeganie regulaminu zamieszczonego przy furtce wejściowej na plac zabaw. Z regulaminu wynika, że obiekt przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do 12. Regulamin zabrania wprowadzania psów na teren placu zabaw. Zabrania się również spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających na terenie i w obrębie placu. Policja powinna także reagować na próby wtargnięcia na plac zabaw przez ogrodzenie, na dewastację elementów urządzeń zabawowych i ich przenoszenie, bądź demontowanie mocowań, w tym również zaśmiecania terenu placu zabaw.

>>>FOTORELACJA<<<

Bartosz Kozina, Zdzisław Czarnacki

Galeria zdjęć